Sygdom

Villa Villekulla Privat Pasningsordning

Velkommen til Villa Villekulla

Barnets sygdom:

 

Barnet skal kunne følge med i det daglige program inden- og udendørs.

Børn med smitsom øjenbetændelse, diarré, feber (børn på febernedsættende medicin pga. feber) etc. må ikke komme i Villa Villekulla. Dels af hensyn til børnene selv, dels af hensyn til smittefaren.

 

Når barnet er sygt, underrettes jeg så hurtigt som muligt om at barnet ikke kommer, så kan eventuelle gæstebørn få plads.

 

Hvis jeres barn bliver sygt her hos mig, kontakter jeg jer med henblik på hurtigst mulig afhentning af barnet.

Jeg tager ikke temperatur på børnene, men vurderer ud fra almen tilstanden.

 

Nyttige links:

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/218F8342350D401680A5F35EF5FCCAB5.ashx

 

 

 

Egen eller egne børns sygdom:

 

Jeg meddeler egen sygdom til forældre så hurtigt som muligt og melder naturligvis ud dagen i forvejen hvis der er noget under opsejlning.

I privat pasning, er det forældrenes hovedansvar at finde anden pasning ved børnepasserens sygdom.

 

Hvis egne børn må blive hjemme pga. sygdom vil der blive informeret om dette og jeg vurderer om det er nødvendigt at holde lukket. Er lukning ikke nødvendigt, vil det blive tilbudt at komme med børnene, og så er det op til den individuelle forældre om de vil gøre brug af dette.