Betaling

Villa Villekulla Privat Pasningsordning

Velkommen til Villa Villekulla

Aalborg Kommune dækker op til 75 % af lønudgiften på en fuldtidsplads.


 

Fra 1. januar 2022 er det maksimale tilskud pr. barn pr. måned:

• 6084,- kr. for børn i alderen 0-2 år. til og med den måned, barnet bliver 2 år og 11 måneder.

• 3839,- kr. 3-5 år. fra og med den måned barnet fylder 3 år og op til børnehaveklassen

 

OBS: Der gives ikke tilskud under barsel (inkl. fædreorlov, forældreorlov) vedr. pasningsbarnet.

 

Der betales forud månedsvis og betaling foregår til bankkonto via fast overførsel, med overførsel sidste hverdag i måneden (samme dag som tilskuddet fra kommunen bliver udbetalt), så pengene er disponible på min konto den 1. i måneden. Indbetaler I ikke rettidigt, kan der nægtes modtagelse af barnet, og pasning først genoptaget, når pengene er registeret på kontoen.

Der betales alle årets 12 måneder, og der udbetales også tilskud fra kommunen i alle 12 måneder!

Pladsen er en fuldtidsplads på 42 timer og prisen i 2022 lyder på 8760,- dvs. en egenbetaling på 2676,-

Lønnen reguleres som regel omkring årsskiftet når de nye tilskudstakster fra kommunen er offentliggjort.

 

 

 

Læs mere på:  https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-foraeldre/pasning-hos-privat-boernepasser

 

 

 

 

Udmeldelse/opsigelse af barnet skal ske skriftligt. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned, og det er gensidigt. Udmeldelsen/opsigelsen skal ske inden d.1. i en måned og er gældende fra den næstfølgende måned.

Ved opsigelse til 1. august, skal der stadig betales for hele juli måned, selvom jeg evt. afholder noget af min ferie dér. Er der skrevet kontrakt og der fortrydes inden barnet er startet, betales der en månedsløn som kompensation, uanset om pladsen afsættes til anden side eller ej.